Droevig nieuws

We melden u het plotse overlijden van onze erevoorzitter Dominique VanpƩe, op 03 november laatstleden.

Hij was voorzitter van onze vereniging van 1992 tot 2008.

Dominique vPee c

   Hij had een uitzonderlijke passie voor heemkunde,

   een hobby waar hij voor leefde.

   

Bewijs daarvan zijn de vele artikels die hij schreef voor ons Huldenbergs Heemblad.

Wij gaan zijn begeesterend enthousiasme erg missen.

 

 

 

 

Belangrijke mededeling

Onze openingen op 5 en 17 december kunnen spijtig genoeg niet doorgaan.

De evolutie van het Corona virus zal bepalen wanneer we terug mogen openen.