Nieuwe publicatie

VOORBLADdeWYELS (klein)Aan ridder Charles Jean Ferdinand de Wyels heeft Loonbeek heel wat te danken. Tijdens zijn ambtsperiode als burgemeester (1868-1876) zorgde hij o.a. voor de bouw van een nieuw gemeente- en schoolhuis. Dankzij zijn onvolprezen inzet slaagde hij erin dat Loonbeek op parochiaal gebied onafhankelijk werd van Neerijse en Huldenberg. Buiten het feit dat de familie de Wyels woonachtig was in het Blauwhof is over deze familie maar heel weinig bekend. Om deze leemte uit de geschiedenis van Loonbeek in te vullen heeft onze voorzitter Chris Morias, zich verdiept in allerhande archieven en bibliotheken. Het resultaat van zijn opzoekingen werden gebundeld in een boek dat thans beschikbaar is:

Het boek telt 190 blz. kleurendruk. Kostprijs: €25,00 (in geval van verzending + €5,80 port) en is te verkrijgen door afhaling of overschrijving op rekening nr. BE91.1030.5219.6576 van de Heemkundige Kring van Huldenberg met vermelding ‘Geslacht de Wyels’.