Genealogie - Bibliotheek

Onze bibliotheek bevat een rijke collectie kopies van de originele akten. In de leeszaal kan iedere geïnteresseerde (lid of niet-lid) de voorhanden zijnde akten raadplegen.Dit gebeurt vaak in het kader van opzoekingen in verband met de samenstelling van een stamboom, een kwartierstaat of een familiegeschiedenis.

Deze verzameling van geboorte-, huwelijks-, overlijdens- en notariële akten is één van de belangrijkste van de provincie Brabant. U kan er niet alleen alle akten betreffende de burgerlijke stand van de gemeente Huldenberg en de parochieregisters van al onze parochies raadplegen, maar ook die van vele naburige gemeenten of parochies.

Daarnaast beschikken we over oude kiezerslijsten, boeken met genealogische inslag, kwartierstaten, familiegeschiedenissen, genealogische tijdschriften, microfilms, genealogieën, gezinsreconstructies, enz. enz...

Ook vele duizenden rouwbrieven, overlijdensberichten en bidprentjes zijn ter inzage.

 

Een gedetailleerde lijst van onze genealogie-bibliotheek:

- Inventaris fusiegemeente Huldenberg.

- Inventaris andere gemeenten.

- Inventaris genealogische boeken en kwartierstaten.