Archeologie - Activiteiten

Er zijn verschillende interessante onderzoeksgebieden in onze gemeente. Denken we bijvoorbeeld aan:

  • De opgravingen in de kerk van Sint-Agatha-Rode.

    KerkSAR

    (foto van het koor, genomen op 25 sept 2016)

Tijdens de restauratie werken aan de kerk te Sint-Agatha-Rode, werden er onder de vloer nog funderingen van een oudere (kleinere) kerk gevonden.

 

  • De Tomme te Ottenburg.

Ott Tomme 31 mei 2013 e

(Foto genomen op 31 mei 2013)

Deze archelogische site is waarschijnlijk ongeveer 6.000 jaar oud. Het is een niet-natuurlijke heuvel van 120m x 25m x 3m. Deze werd in 1975 door de Vlaamse Overheid erkend als beschermd landschap en als beschermde archeologische zone. In de periode juli 2011 - juli 2012 werd er door de universiteit onderzoek gedaan naar de datering en de functie van deze heuvel. Tevens probeert men te bepalen wie die opgeworpen heeft. We wachten met spanning de resultaten van dit onderzoek af.

 

  • De verdwenen middeleeuwse burcht van Sint-Agatha-Rode. De funderingen zijn er nog altijd, maar een doorgedreven onderzoek is nog niet gebeurd. Hier kan de kring een sturende rol spelen.
  • enz...